Saturday, February 13, 2016

พม่า ย่างกุ้ง

พม่า
ประเทศที่นับถือศาสนาพุทธ 

นมัสการเจดีย์ชเวดากองณ เมืองย่างกุ้ง
ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์ สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โท

บรรยากาศบริเวณไชน่าทาวน์ ของพม่าภัตตาคาร การะเวก
ในเมืองย่างกุ้งถนนคนเดิน  มีร้ายปิ้งย่างทั้งซอย  อยู่ในซอย 19 ย่านไชน่าทาวน์


ตลาดสก็อต
แหล่งช้อปปิ้ง ซื้อของฝากสำหรับนักท่องเที่ยว

 สาวพม่าเสริฟกาแฟ
เจดีย์เยเลพญา หรือ เจดีย์กลางน้ำ
ตามตำนานเล่าว่า เจดีย์แห่งนี้สร้างในสมัยมอญเรืองอำนาจ เมื่อราวพันกว่าปีก่อน
โดยมีคหบดีชาวมอญเป็นผู้สร้างและยังได้ตั้งจิตอธิษฐานว่า
ถ้าน้ำท่วมก็ขออย่าให้ท่วมองค์พระเจดีย์
ถ้ามีผู้คนมากราบไหว้จำนวนมากเท่าไหร่ก็ขอให้ไม่มีวันเต็มล้นพื้นที่
เพราะเจดีย์แห่งนี้สร้างบนเกาะมีสภาพเป็นเพียงเกาะเล็กๆกลางแม่น้ำกว้างใหญ่เท่านั้น
และเจดีย์แห่งนี้ขึ้นชื่อในเรื่อง ไหว้พระขอพรทำธุระกิจทางการค้าภาพประทับใจ