Friday, September 3, 2010

ท่องเที่ยว ภูเรือ จ.เลย

ภูเรือ จ.เลย

" หนาวสุดในสยาม " คือคำยืนยันได้ว่า ภูเรือ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ให้ประชาชนได้สัมผัสความหนาวเย็นแบบสมใจอย่างแน่นอน อีกทั้งยังมีจุดชมวิวพระอาทิยย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก ดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิดมากมายสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

ในบริเวณพื้นที่ จ.เลย มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เช่น วัดเนรมิตวิปัสสนา (unseen Thailand) พิพิธภัณท์ผีตาโขน พระธาตุศรีสองรัก สวนดอกไม้เมืองหนาว และผลไม้ต่าง ๆ ยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สถานีเกษตรที่สูงภูเรือ ซึ่งรับผิดชอบอนุรักษ์พันธ์พืช เช่น เกาลัก สตอเบอร์ ฯลฯ


สถานที่ท่องเที่ยว
สถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือ
ประวัติความเป็นมา :- สถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือ เนื่องจากในพื้นที่ภาคอีสานนั้นมีจังหวัดเลยเพียง จังหวัดเดียวที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นและมีระดับความสูงเหมาะ สมต่อการเกษตรบนที่สูง กรมวิชาการเกษตร จึงมีความคิดที่จะจัดตั้งสถานีทดลองการเกษตรที่สูงขึ้นเพื่อทำการทดลอง พันธุ์พืช ไม้ดอกเมืองหนาว สำหรับส่งเสริมให้แก่เกษตรกรทำการเพาะปลูก ในปี พ.ศ. 2529 ได้มีการสำรวจบริเวณยอดเขาภูครั่ง อำเภอภูเรือ พบว่ามีความสูงเหมาะสมสำหรับทดลองพันธุ์พืชเมืองหนาว จึงดำเนินการจัดตั้งเป็นสถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือขึ้น ........ ผลงานของสถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือที่ผ่านมา คือ การทดสอบพันธุ์ไม้ผลเมืองหนาวสำหรับปลูกในพื้นที่สูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้แก่ พันธุ์แอปเปิล พันธุ์ท้อสำหรับรับประทานสด และพันธุ์พลัม ........ นอกจากนี้สถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือยังได้มีความพยายามที่จะทำการรวบรวม และศึกษาพันธุ์องุ่นสำหรับทำไวน์ รวมทั้งองุ่นสำหรับรับประทานสด เพื่อพัฒนาพันธุ์และส่งเสริมให้เกษตรกรในจังหวัดเลยทำการปลูกต่อไปอีกด้วย


พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน
ตั้งอยู่ภายในวัดโพนชัย อ.ด่านซ้าย จ.เลย เป็นสถานที่เก็บ และจัดนิทรรศการเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณี ต่าง ๆ ที่สืบต่อกันมา รวมถึงผีตาโขนที่มีความเชื่อกันว่าเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่สืบทอดมาแต่ โบราณกาล ว่างานบุญผีตาโขนนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานบุญหลวง ที่ถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ประจำปีของท้องถิ่นที่รวมเอางานบุญพระเวส (ฮีตเดือนสี่) และงานบุญบั้งไฟ (ฮีตเดือนหก) ให้เป็นงานบุญเดียวกันโดยงานบุญพระเวสมีวัตถุประสงค์จัดเพื่อให้ฟังเทศน์ มหาชาติ ส่วนงานบุญบั้งไฟนั้นเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อถวาย บูชาเทวาอารักษ์รักเมือง ขอให้ฝนตกตามฤดูกาล ซึ่งผีตาโขนจะเป็นผู้ออกมาสร้างสีสันและความครื้นเครงในขบวนแห่ ส่วนชื่อของผีตาโขนนั้นเล่าต่อกันมาว่าน่าจะมาจากการสวมหน้ากากคล้ายหัวโขน หรือบางคนเรียกเป็นผีตาขน ผีตามคน และเพี้ยนเป็นผีตาโขนในที่สุดวัดเนรมิตวิปัสสนา
อยู่ห่างอำเภอด่านซ้าย ๑ กิโลเมตร เป็นวัดที่มีพระอุโบสถทำจากศิลาแลงที่สวยงาม ที่สุดภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของ พระพุทธราชชินราชจำลอง และมีภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือช่างเขียน ชาวด่านซ้าย วัดนี้สร้างด้วยทุนทรัพย์มหาศาล ซึ่งก่อสร้างได้เพราะบุญบารมีของ พระครูภาวนาวิสุทธิญาน (หลวงพ่อมหาพัน) ที่มรณภาพไปแล้ว เป็นสถานที่ที่ใครเดินทางมาถึงด่านซ้าย ไม่ลืมแวะไปนมัสการและเที่ยวชมตั้งอยู่สูงเด่นอยู่เนินเขา ห่างจากพระธาตุศรีสองรักษ์เพียงเล็กน้อย พระอุโบสถ และเจดีย์ภายในวัดก่อสร้างด้วยศิลาแลงทั้งหลัง ที่เกิดจากจินตนาการสร้างสรรค์ ออกแบบโดยพระและเณร ภายในพระอุโบสถตกแต่งไว้ตามแบบศิลปะ ส่วนกลาง มีพระพุทธชินราช จำลองเป็นพระประธานและมีหุ่นขี้ผึ้งของหลวงพ่อมหาพันธ์ สีลวิสุทโธ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่ม และได้มรณภาพแล้ว ประดิษฐานอยู่และมีภาพจิตกรรมที่สวยงาม ประดับอยู่โดยรอบพระอุโบสถ นอกจากนี้บริเวณพื้นที่โดยรอบมีการจัดแต่งสวนต้นไม้ที่ร่มรื่นสวยงาม และมีต้นไม้ที่ สำคัญทางพุทธศาสนา คือ " ต้นสาละ" เป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (สินค้า OTOP) ภูเรือ
ไม้ดอกไม้ประดับด้วยสภาพพื้นที่อำเภอภูเรือ ซึ่งเป็นเทือกเขาสูงมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ทำให้เหมาะแก่การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ถือเป็นแหล่งผลิตที่สำคัญ พันธุ์ไม้ที่ขึ้นชื่อ และสร้างรายได้ให้แก่ เกษตรกรชาวภูเรือ คือ คริสต์มาส ซึ่งในช่วงเดือน พฤศจิกายน - มีนาคม จะแดงสะพรั่งไปด้วยด้นคริสต์มาส สร้างสีสันให้กับการท่องเที่ยวของอำเภอภูเรือเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ยังมีพันธุ์ไม้หลากหลายอาทิ ดาวเรือง ผีเสื้อ ไฮเดรนเยีย พีค็อก พิทูเนีย บัวสวรรค์ แววมยุรา เป็นต้น ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมและเลือกซื้อสนใจท่องเที่ยว แรลลี่เส้นทาง กรุงเทพ - ภูเรือ ( 3 วัน 2 คืน) 26 -28 พ.ย. 2553
กรุณาติดต่อ คุณตริน
----------------------------------------

0 comments: